Belastingtips voor ZZP-ers

Een checklist voor ondernemers welke gegevens je nodig hebt voor de aangifte Inkomstenbelasting:
- boekhouding bijgewerkt (inclusief opstaande facturen (=debiteuren), openstaande rekeningen (=crediteuren)
- kilometeradminstratie
- je voorlopige aanslag Inkomstenbelasting
- laatste bankafschrift met eindsaldi
- aanslag WOZ-waarde eigen woning
- jaaropgave hypotheek
- jaaropgave partner
- betaalde premies AOV
- als het van toepassing is: onderhanden werk. Dus overzicht van werkzaamheden die je al hebt verricht maar nog
  niet gefactureerd, en werkzaamheden die al zijn gefactureerd maar nog niet verricht
- waardering van de voorraad

 

 

Dit wordt er over ons gezegd

Diëtiste Jelierse

Pro6 Advies heeft mij geholpen structuur aan te brengen in mijn bedrijf en te blijven vertrouwen in wat ik doe.

Pro6 Advies werkt samen met