Bedrijf starten met een WAO-uitkering

Start je met WAO-uitkering een bedrijf, dan krijg je te maken met:
1)   is mijn bedrijf haalbaar
2)   welke ondersteuning is er voor WAO-ers die een bedrijf starten
3)   hoe worden winsten uit mijn bedrijf verrekend met de WAO
4)   hoe schrijf ik een ondernemingsplan

Is mijn bedrijf haalbaar
Wanneer je een bedrijf start verandert er veel. Niet alleen je privé-situatie, ook je inkomen en de (financiële) risico's. Voordat je start vinden wij het belangrijk dat je weet of je plannen haalbaar zijn en of het ondernemerschap bij je past.

Bij het bepalen van de haalbaarheid van je idee onderzoeken wij onder meer:
- je persoonlijke kwaliteiten
- (werk)ervaring en achtergrond
- de privé-situatie (o.a. financieel)
- hoe onderscheidend je idee is
- de marktontwikkelingen
- de mate van concurrentie

Ondersteuning voor WAO-ers die een bedrijf starten
Is je idee haalbaar, maar heb je nog begeleiding nodig om te kunnen starten ? UWV kan onze begeleiding vergoeden. Je arbeidsdeskundige moet achter je plannen staan en toestemming geeft voor een re-integratietraject. Voorwaarde is onder meer dat je minimaal de helft van het aantal uren waarop je WAO-uitkering is gebaseerd, aan je bedrijf besteed. 

Inkomsten bedrijf en WAO
Hoe UWV de winst uit je bedrijf verrekent hangt af van je persoonlijke situatie. Omdat wij partner zijn van UWV kennen wij de regels van het UWV die voor jouw specifieke situatie gelden.


 

Dit wordt er over ons gezegd

Huiswerkbegeleiding

Ik had allerlei ideëen maar wist niet waar ik moest beginnen of eindigen. Pro6 Advies heeft mij heel goed geholpen met structuur aanbrengen, een tijdspad uitzetten en een klankbord zijn. Het was erg plezierig te ervaren dat de adviseur aansluiting had met mij visie, waardoor zijn input nog waardevoller werd.

Pro6 Advies werkt samen met